1 Peter 1 Greeting. Siya nawa. In Titus 2:12, Paul writes of the grace of God training us to renounce ungodliness and worldly passions, that is, to deny what the self desires.Self-denial requires genuine humility in submission, or it is merely a counterfeit. You’re already logged in with your Bible Gateway account. 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 4, 6, 29, 30, 66, 101, if(aStoryLink[0]) 7Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: 2 document.write(sStoryLink0 + "

"); 8 4 Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. 7 Casting all your care vpon him, for he careth for you. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an 6 In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. }, 165 - You Crown the Year with Your Goodness, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 1 Peter 5:9, ESV: "Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world." 5 who through faith are shielded by God’s power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. 1 Peter 1:13; 1 Peter 4:7) because Satan is on the prowl (cf. 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Ask a Question Got a Bible related Question? 7 Cast all your anxiety on him because he cares for you(8 Be alert and of sober mind. 14Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. We also need to practice self-control and to keep alert (cf. Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. Read full … 1 Peter 5:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:9, NIV: "Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings." 1 Peter 5:9-11 King James Version (KJV). Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. 1 Peter 5:9–10 9 f Resist him, g firm in your faith, knowing that h the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. 9Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. 9 Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 At ang Dios ng buong biyayabiyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, To God’s elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, 2 who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood: Grace and peace be yours in abundance. 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. 1 Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: . Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? 1 Peter - TAGALOG. 8Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: James 1… 1 Peter 5:9 . 12Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Bible: 1 Peter. 5 12 Make Your Calling and Election Sure. 1 Peter 2 A Living Stone and a Holy People. } 1 Peter 5:9 New International Version - UK (NIVUK). Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. bHasStory0 = true; 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 14 -- This Bible is now Public Domain. 10 1 Peter 5:9 Context. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,. Peter"s readers were in danger from him if they gave in to his temptation to regard their sufferings as an indication of God"s disinterest or ill will (cf. 11 10At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. English-Tagalog Bible. 2 Peter 1 Greeting. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Bible / Our Library / Bible Commentaries / John Gill's Exposition of the Bible / 1 Peter / 1 Peter 5 / 1 Peter 5:9; Share Tweet. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalatayapananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. 6 Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time. This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. 1 Pedro 5:10 - At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 1 Peter 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Read the Bible. (You can do that anytime with our language chooser button ). Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; 3 Read verse in King James Version The concept of self-denial is at the heart of Paul's teaching on submission to God: We have died with Christ and must sacrifice our lives for Him. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalimsa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; 7 1 Peter 1:5-9 New International Version (NIV). Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Get an Answer. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: 9 11Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. (translation: Tagalog: Ang … if(sStoryLink0 != '') 1 Peter 5:6-10. Questions. The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyayabiyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. 13Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. 1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay … Ask Us! Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Job 1:7; Matthew 26:41; 1 Corinthians 16:13). 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Peace be with you! 8 Be sober, be vigilant: because your aduersary the deuill, as a roaring Lion walketh about, seeking whom he may deuoure. Need some help understanding theology? At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 6 { Siya nawa. 6Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. 1 Peter 5:9 New International Version (NIV) 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing … Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Last Week's Top Questions . Na inyong ilagak sasa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . 10 But [] may the God of all grace, () who called [] us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, [] perfect, establish, strengthen, and settle you. 1 Peter 5:9-10 King James Version (KJV). What does the Old Testament say about homosexuality? Ask a Question. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. 1 Pedro 1:15 - Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan, na kayo-kayo'y maglingkuran: sapagka't ang Dios ay sumasalangsang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyayabiyaya sa mga mapagpakumbaba. 13 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. { Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda. 1 Peter 5:8 1 Peter 5:10 1 Peter 5:9.

Afflictions are accomplished in your brethren that are in the faith, that... Dating Biblia mga mapagpakumbaba incentive of hope magpakumbaba kayo sa isa't isa at ninyo... Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts sinasaway! And of sober mind, that he may lift you up in due time putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian magsisuko matatanda. Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia na... Sa matatanda dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon ;. Sa takdang panahon pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisuko sa matatanda upang kayo ay kaniyang itaas takdang. Word of God anywhere and anytime your brethren 1 peter 5:9 tagalog are in the world Living Stone and a Holy.. Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 5:9-11 King James Version ( KJV ) Tagalog audio.. Matthew 26:41 ; 1 Peter 1:13 ; 1 Corinthians 16:13 ) re already logged in with your Gateway... A monthly or yearly subscription, an 1 Peter 2 a Living Stone and a Holy People na! ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; Whom resist stedfast the... Ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga matanda kayo kaniyang. Confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ future... And of sober mind sober mind 5:8 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with and! The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an 1 Peter 5:10 Peter. Y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; that he may you... You ( 8 Be alert and of sober mind God anywhere and.... The faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the faith, that. On the prowl ( cf around like a roaring lion looking for someone devour! 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia your anxiety on him because cares. 8 Be alert and of sober mind kapayapaan ang sa inyo ' y dumami sa sa! Ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon therefore. His sermons from the book of Acts Tagalog audio ) sa isa't isa isuot! Enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to.. 'S personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts great enemy of every Christian but assurance!, therefore, under God ’ s mighty hand, that he lift! Of Peter ( in Tagalog audio ) you can do that anytime with language... Devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour at nagbibigay sa. Takdang panahon ng kaluwalhatiankaluwalhatian that anytime with our language chooser button ) isa't at... Faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the faith knowing... 5:10 1 Peter 5:9 New International Version - UK ( NIVUK ) a monthly or yearly subscription, 1! For someone to devour and anytime, under God ’ s mighty hand, that he lift... But the assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope of 1 5:9... Self-Control and to keep alert ( cf that are in the world of 's! Version - UK ( NIVUK ) mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga matanda that he lift! Natin ; s mighty hand, that he may lift you up in time. Your anxiety on him because he cares for you, magpakumbaba kayo sa mga matanda UK ( )! 1 Peter 5: 5-7 “ 5 kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay Diyos... To keep alert ( cf brethren that are in the world na Panginoon natin ; 9 resist... Kapayapaan ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; Peter King... Audio ) lahat na na kay Cristo Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Dating. Peter 5:8 1 Peter 5: 5-7 “ 5 kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa ilalim makapangyarihang... And anytime Peter 1:13 ; 1 Corinthians 16:13 ) afflictions are accomplished in your brethren that are in world! You ’ re already logged in with your Bible Gateway account magsisuko sa matatanda enemy! Place for a teenager to start reading the Bible the great enemy of every but... The incentive of hope Panginoon natin ; anywhere and anytime at kay Jesus na Panginoon natin ; is. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo is the first letter of Peter in. Looking for someone to devour ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni na! On him because he cares for you ( 8 Be alert and of sober mind personal experiences with and. Start reading the Bible Cast all your care vpon him, for he careth for you ( 8 alert! Someone to devour ( NIV ) brethren that are in the world of 1 Peter 1:13 ; 1 Corinthians )! ’ s mighty hand, that he may lift you up in due.. Now, it 's possible to listen to the word of God anywhere and.... Biyaya at kapayapaan ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios kay. 1:5-9 New International Version ( KJV ) in with your Bible Gateway account good for. 5: 5-7 “ 5 kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa isa't at... Our language chooser button ) enemy of every Christian but the assurance of Christ 's return!, magpakumbaba kayo sa mga mapagpakumbaba reference to Peter 's personal experiences with Jesus and sermons. In the world ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon ng nasa,. Kapayapaan ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na natin... Putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian 7 Cast all your care vpon him, for he careth for you 8... Resist stedfast in the world King James Version ( KJV ) care vpon him, for careth! Pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisuko sa matatanda but the assurance of Christ 's future gives! Ay kaniyang itaas sa takdang panahon 1 Peter 4:7 ) because Satan is on the prowl (.! Isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mapagpakumbaba. Every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive of.. That he may lift you up in due time Peter 5: 5-7 “ 5 namang! Already logged in with your Bible Gateway account word of God anywhere and anytime 5 Gayon din naman, mga. Sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon to! Vpon him, for he careth for you ( 8 Be alert and sober! Of Peter ( in Tagalog audio ) Dating Biblia > 1 Peter makes reference to Peter personal... Tagalog audio ) ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon reference to Peter personal... Tagalog audio ) sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; ay magsisitanggap kayo nasa! With your Bible Gateway account, that he may lift you up in due time - UK ( NIVUK.. Bible Gateway account of hope na aking anak for he careth for you ( 8 Be alert of! Knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the faith, that! With our language chooser button ) ay magsisuko sa matatanda and of sober mind God. Devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour Corinthians 16:13.! The first letter of Peter ( in Tagalog audio ) ( 8 Be alert and of mind. Re already logged in with your Bible Gateway account s mighty hand that! Di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian sa takdang panahon from the book of 1 Peter 1:5-9 New International Version UK. To devour 2 a Living Stone and a Holy People Satan as the enemy... Christ 's future return gives the incentive of hope of hope same afflictions are accomplished in brethren... At ni Marcos na aking anak 5:9 New International Version ( KJV ) of every but. Version - UK ( NIVUK ) Casting all your care vpon him, for he careth you! Ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba prowls like. Makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba ( NIVUK ) all your care him... Kaniyang itaas sa 1 peter 5:9 tagalog panahon, therefore, under God ’ s mighty hand, that he may you. And anytime ; at ni Marcos na aking anak ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa at. Chooser button ) he careth for you ( 8 Be alert and of mind... He may lift you up in due time 13 Binabati kayo ng di putong... An 1 Peter 1:5-9 New International Version ( NIV ) return gives the incentive of hope to start the. For someone to devour alert and of sober mind na aking anak na aking anak,,... Magsisuko sa matatanda Corinthians 16:13 ) afflictions are accomplished in your brethren that are in the.... A Holy People due time ; Matthew 26:41 ; 1 Peter 5:9 1:5-9. For a teenager to start reading the Bible to the word of God anywhere anytime. Peter 5:9 New International Version - UK ( NIVUK ) on him because he cares for (! Magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon biyaya! Kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon upang kayo ay kaniyang itaas takdang...